คำนวณสินเชื่อรถยนต์ อัตราผ่อน ค่างวดรถ

calculate

คำนวณค่างวดต่อเดือน

คำนวณหาค่างวดผ่อนรถต่อเดือน โดยผลที่ได้จะเป็นยอดรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว โดยระบบจะคำนวณให้เห็นยอดเงินรวมทั้งหมด เพื่อให้ท่านเทียบหาความคุ้มค่าได้แบบชัดเจน

ราคารถ (รวม VAT) บาท*
เงินดาวน์ บาท หรือ ดาวน์    %*
ระยะเวลาผ่อนชำระ เดือน*
อัตราดอกเบี้ยต่อปี %* (อัตราดอกเบี้ยรถมือสองทั่วไปอยู่ที่ 3.75%)
ยอดจัดเช่าซื้อ บาท
ค่างวดต่อเดือน (รวม VAT) บาท
สรุปแล้วต้องใช้เงินทั้งหมด บาท

คำนวณยอดจัดเช่าซื้อและราคารถยนต์

คำนวณหาราคารถยนต์ที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระ โดยผลที่ได้จะเป็นยอดจัดและราคารถที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

ค่างวดต่อเดือน (รวม VAT) บาท*
เงินดาวน์ บาท หรือ ดาวน์    %*
ระยะเวลาผ่อนชำระ เดือน*
อัตราดอกเบี้ยต่อปี %* (อัตราดอกเบี้ยรถมือสองทั่วไปอยู่ที่ 3.75%)
ราคารถ (รวม VAT) บาท
ยอดจัดเช่าซื้อ (รวม VAT) บาท

*คือ จำเป็นต้องระบุ